Follow Us      

About Us

Filipino: Mapanuri, Matalino, Matulungin

Ang Internet sa Pilipinas ngayon ay naging isa sa pinakamalaking media sa pagkamulat ng bawat Filpino sa impormasyong makatutulong sa kanya sa pamamaraan ng pagtatanong o pagsasaliksik ng mga kaalaman na ipiminamamahagi ng mga Filpino sa bawat isa, at ang PinoyFlow ay nilikha sa dahilan na iyon.

Ang PinoyFlow ay isang Question And Answer Site na ang layunin ay maging media ng mga katanungan at kasagutan na nagbabahagi ng kaalaman, payo o opinyon na magagamit sa pagdedesisyon o para mapunan ng impormasyon ang mapanuring kaisipan.

Ang PinoyFlow ay naka-pokus sa pananiniwalang Positive-Neutrality na ang layunin ay maging bukas sa lahat ng klase ng kaalaman at opinyon ngunit may pagtuligsa sa mga bagay na maaring makasama o makasira sa tao o kalikasan.

Maging bahagi ng Modern Internet Bayanihan! Sa paggamit ng Internet magagawa nating makatulong sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon o payo.

Ipagmalaki ang talino at matulunging Pinoy!


Our Mission: To promote Modern Internet Bayanihan by answering questions with true and helpful information and/or opinions with full tolerance on respecting other point of views.

Our Vision: Be a leading medium for Filipinos to be able to share their knowledge to help enlighten others.
...